Aktuální události

Výroční zpráva za mládež - rok 2021

Kolektiv mladých hasičů má aktuálně celkem 34 členů, z toho do 6 let 2 členy, 6-10 let 21 členů a 11-15 let 11 členů. Trenérů máme v současné době 5, řady v roce 2022 posílí Míša Baierle.

Přečíst celou výroční zprávu za mládež

Zřízení transparentního účtu

10.12.2020 - Transparentní účet číslo 2201892964 / 2010 byl vytvořen pro podporu Sboru dobrovolných hasičů Rostoklaty (SDH Rostoklaty) a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rostoklaty (JSDH Rostoklaty) na podporu činnosti a nákup věcných prostředků.

Zobrazit aktuální stav účtu

Čištění okapů, prořez stromů a odstranění starého rozhlasu

5. a 6.12.2020 - Čelnové SDH a JSDH prováděli pro obec Rostoklaty čištění okapů, odstranění starého rozhlasu a prořez stromů. Prořez stromů probíhal u obecního úřadu, rybníka, hasičárny a v Nové Vsi. Kácení stromů bylo provedeno na hřišti a v neposlední řadě proběhla též instalace osvětlení na sušící stožár u hasičárny. Většina prací probíhala pomocí vysokozdvižné plošiny. Podívejte se na fotografie

Roušky a jiný zdravotnický materiál pro domov seniorů ANNA Český Brod

10.4.2020 - Chtěli bychom poděkovat všem kteří se podíleli na sběru a tvorbě ochranných pomůcek. Mladým hasičům za krásné obrázky pro seniory. Tuto zásilku jsme dnes doručili do domova seniorů "Anna" v Českém Brodě. Jelikož zde pečují i o občany Rostoklat.. Ať slouží.

Pomoc s odbahňování rybníku v Rostoklatech

9.4.2020 se SDH Rostoklaty podílel na odbahňování požární nádrže/rybníka na návsi Práce byla náročná a máme velkou radost, z vynikající spolupráce tři obecních spolků: hasičů, myslivců, a znovu vznikajicího rybářského spolku. Podívejte se na fotografie z odbahňování.

Country bál 2020

V sobotu 15.2.2020 pořádal SDH Rostoklaty tradiční COUNTRY BÁL v Kultruním domě Rostoklaty. K tanci a poslechu zahrála kapela SKUPENSTVÍ.

Zásah u požáru skladu v Úvalech

11.2.2020 - V 4:06 byla výjezdová jednotka povolána k požáru skladovací a výrobní haly v Úvalech u Prahy. Jednotka SDH Rostoklaty vyjela ve 4:13 ve složení 5+1. Svatoň, Soldán, Tesárek, J. Vavrek, Jenšík, Sršeň.
Cca 20min po příjezdu na místo události byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Jednotka zasahovala bezmála 5 hodin. Více na HZS CR

Výroční valná hromada SDH Rostoklaty 

18.1.2020 - Se uskutečnila výroční valná hromada SDH Rostoklaty. Všem hostům a členům SDH a JSDH děkujeme za účast. Podívejte se na fotografie z výroční valné hromady

Bleskový zásah hasičů zabránil rozšíření požáru pole 

10.7.2019 - Ve středu 10. července 2019 deset minut po 14. hodině byl na tísňovou linku středočeských hasičů nahlášen rychle se šířící požár strniště u obce Rostoklaty na Kolínsku.

Požár trávy a polního porostu u obce Nová
Ves II 

2.7.2019 - V 17:50 JSDH Rostoklaty vyjíždí k požáru trávy a polního porostu. K požáru jme vyjeli 8 min po vyhlášení polachu v počtu 4+1 a na místo jsme dorazili do 12min.

Mladší žáci bojovali v 19. ročníku Podlipanské ligy

11.5.2019 - Opět se ukázalo že mladí hasiči kteří přešli z přípravky do mladších žáků a současně naše nové družstvo starších žáků má opravdu velkou chuť se poprat o dobré umístění a nadále se zlepšovat.

Pálení čarodějnic a stavění máje

30.4.2019 - Májka vysoká úctyhodných 22 m byla i letos slavnostně vztyčena lidskými silami bez velkých obtíží. V 17:30 byla zapálena hranice a dále již pokračovala volná zábava a milé setkání obyvatel Rostoklat i návštěvníků ze sousedních obcí.

Hasiči se vydali na cestu za rostoklatským pokladem

27.3.2019 - Sbory z Okresního sdružení hasičů v Kolíně pořádají už tradičně pro své malé svěřence zábavu v podobě hledání pokladu. Tentokrát se stali pořadateli dobrovolní hasiči z Rostoklat. Ti se úkolu ujali s velkým nadšením.