Výroční zpráva za mládež - rok 2021

Kolektiv mladých hasičů má aktuálně celkem 34 členů, z toho do 6 let 2 členy, 6-10 let 21
členů a 11-15 let 11 členů. Trenérů máme v současné době 5, řady v roce 2021 posílila
Míša Baierle.

Na jaře jsme se s dětmi zúčastnili okresního kola požárního sportu, kde nás reprezentovalo
družstvo starších žáků, které se umístilo na krásném 7. místě. Na podzim to byl opět Závod
požární všestranosti, do kterého jsme sestavili dvě družstva mladších a dvě družstva starších
žáků. Nejlepším umístěním bylo 5. místo mladších žáků.

Kromě závodění jsme také pořádali dvě víkendová soustředění v Krasnici u Přelouče a jedno
letní týdenní v Rejvízu v Jeseníkách.

Přes rok s dětmi převážně jednou týdně trénujeme hasičské dovednosti, v zimních měsících
v hasičárně a od jara už býváme s dětmi venku na hřišti.