Mladí hasiči

V roce 2012 jsme se rozhodli založit i dětské družstvo, abychom se mohli účastnit závodů v požárním sportu. Naše první družstvo mělo šest členů převážně složených z rodinných příslušníků. Postupně přicházely další děti z vesnice i okolí.

V současné době má naše dětské družstvo 33 členů nejen z Rostoklat, ale i z Břežan II, Českého Brodu a Štolmíře. S dětmi se účastníme závodů v požárním sportu – v Podlipanské lize, závodů na 60m překážek, halových soutěží a celorepublikové hry Plamen.

V soutěžích rovněž získáváme různá ocenění a naše úspěchy v podobě pohárů a medailí si každý může prohlédnout v naší hasičárně.

Děti jsou u nás rozdělené do tří kategorií – přípravka ( 3 – 6 let), mladší žáci ( 6 – 10 let), starší žáci ( 11- 15 let). Každé družstvo má na starosti jeden vedoucí. Přípravku vede Simona Vavreková, mladší žáky Marek Soldán a starší žáky Miloslav Sejrek.

Mimo soutěží také jezdíme s dětmi na dvě víkendová a jedno týdenní soustředění v létě. Pořádáme pro ně vánoční besídku, besedy o zdravovědě a první pomoci a neustále se snažíme je vzdělávat v hasičských znalostech a dovednostech.