Sbor dobrovolných hasičů

ROSTOKLATY

Požár či jiná nenadálá situace může nastat kdykoliv a zaskočit nás v době, kdy je většina členů jednotky například v práci. 

Posilte akceschopnost jednotky a pomozte tím chránit majetek svůj i svých sousedů.

Sbor můžete podpořit také finančním darem na transparentní účet číslo 2201892964 / 2010

Aktuální události a plánované akce

Výroční zpráva za mládež - rok 2021

Kolektiv mladých hasičů má aktuálně celkem 34 členů, z toho do 6 let 2 členy, 6-10 let 21 členů a 11-15 let 11 členů. Trenérů máme v současné době 5, řady v roce 2021 posílila Míša Baierle.

Přečíst celou výroční zprávu za mládež

Zřízení transparentního účtu

10.12.2020 - Transparentní účet číslo 2201892964 / 2010 byl vytvořen pro podporu Sboru dobrovolných hasičů Rostoklaty (SDH Rostoklaty) a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rostoklaty (JSDH Rostoklaty) na podporu činnosti a nákup věcných prostředků.

Zobrazit aktuální stav účtu

Čištění okapů, prořez stromů a odstranění starého rozhlasu

5. a 6.12.2020 - Čelnové SDH a JSDH prováděli pro obec Rostoklaty čištění okapů, odstranění starého rozhlasu a prořez stromů. Prořez stromů probíhal u obecního úřadu, rybníka, hasičárny a v Nové Vsi. Kácení stromů bylo provedeno na hřišti a v neposlední řadě proběhla též instalace osvětlení na sušící stožár u hasičárny. Většina prací probíhala pomocí vysokozdvižné plošiny. Podívejte se na fotografie

Roušky a jiný zdravotnický materiál pro domov seniorů ANNA Český Brod

10.4.2020 - Chtěli bychom poděkovat všem kteří se podíleli na sběru a tvorbě ochranných pomůcek. Mladým hasičům za krásné obrázky pro seniory. Tuto zásilku jsme dnes doručili do domova seniorů "Anna" v Českém Brodě. Jelikož zde pečují i o občany Rostoklat.. Ať slouží.

Pomoc s odbahňování rybníku v Rostoklatech

9.4.2020 se SDH Rostoklaty podílel na odbahňování požární nádrže/rybníka na návsi Práce byla náročná a máme velkou radost, z vynikající spolupráce tři obecních spolků: hasičů, myslivců, a znovu vznikajicího rybářského spolku. Podívejte se na fotografie z odbahňování.